Алматы қаласының сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылысын жоспарлау қағидалары

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ ӘДЕП КОДЕКСІ)

ЭТИКА⠀ГОС.⠀СЛУЖАЩИХ