Оқиғалардан хабардар болыңыз

Қадағалаңыз біздің жаңалықтармен, конкурстар, хабарландырулардың және оқиғаларға

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРІНІҢ ӘДЕП КОДЕКСІ)

ЭТИКА⠀ГОС.⠀СЛУЖАЩИХ