1 – 31 қыркүйек аралығындағы СЖТ беру бойынша есеп